Sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości 60 m3 do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kurowie

Sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości 60 m3 do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kurowie.

Znak postępowania: ZP/ZUK/04/2020.

Numer ogłoszenia: 760963-N-2020.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy (Nr 510561475-N-2020)