Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego z zabudową do odbioru i transportu odpadów komunalnych (śmieciarka dwukomorowa) - ZP/ZUK/05/2020

Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego z zabudową do odbioru i transportu odpadów komunalnych (śmieciarka dwukomorowa).

Znak postępowania: ZP/ZUK/05/2020.

Numer ogłoszenia: 768362-N-2020.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy (Nr 510407878-N-2021)