Biuletyn Informacji Publicznej Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kurowie

Dni i godziny otwarcia

Biuro ZUK Sp. z o.o. w Kurowie

przyjmuje interesantów: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Kasa zakładu czynna

poniedziałek – piątek 7:00 – 14:30
przerwa w godzinach 10:30 - 11:00

Składowisko odpadów w Szumowie

poniedziałek, środa - piątek 7:00 - 15:00
wtorek 9:00 - 17:00

Oczyszczalnia ścieków

poniedziałek -piątek 9:00 - 16:00
sobota: 9:00 - 14:00