Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator ZUK Kurów
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-09 21:20:07
Opublikował: Administrator ZUK Kurów
Data publikacji: 2018-03-09 21:20:07
Odsłon: 0
Dziennik zmian

Udzielenie kredytu długoterminowego na realizację zadania pn. "Kompleksowy system wodno-ściekowy Gminy Kurów - etap II" (ZO/ZUK/01/2018)

Zamawiający Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Bartosza Głowackiego 43, 24-170 Kurów zaprasza do złożenia oferty cenowej na udzielenie kredytu długoterminowego na realizację zadania pn. "Kompleksowy system wodno-ściekowy Gminy Kurów - etap II", które jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Unieważnienie zapytania ofertowego

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator ZUK Kurów
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-02 16:26:38
Opublikował: Administrator ZUK Kurów
Data publikacji: 2018-03-09 21:39:19
Odsłon: 759
Dziennik zmian