Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2021-04-16 07:43:00 Dni i godziny otwarcia Administrator ZUK Kurów Uaktualnienie
2021-04-14 09:59:11 ZUK Sp. z o.o. w Kurowie poszukuje pracownika - Kierownik oczyszczalni ścieków Administrator ZUK Kurów Uaktualnienie
2021-04-14 09:59:03 ZUK Sp. z o.o. w Kurowie poszukuje pracownika - Kierownik oczyszczalni ścieków (04.2021) Administrator ZUK Kurów Utworzenie
2021-04-14 09:57:11 Zarządzenia Prezesa ZUK Administrator ZUK Kurów Uaktualnienie
2021-04-13 08:26:29 Prezes Zarządu i Rada Nadzorcza Administrator ZUK Kurów Uaktualnienie
2021-04-12 14:26:00 ZUK Sp. z o.o. w Kurowie poszukuje pracownika - Samodzielny referent ds. zamówień publicznych Administrator ZUK Kurów Uaktualnienie
2021-03-25 13:03:17 Deklaracja dostępności Administrator ZUK Kurów Uaktualnienie
2021-02-04 21:26:01 Zarządzenia Prezesa ZUK Administrator ZUK Kurów Uaktualnienie
2021-02-04 21:24:20 ZUK Sp. z o.o. w Kurowie poszukuje pracownika - Samodzielny referent ds. zamówień publicznych Administrator ZUK Kurów Utworzenie
2021-01-25 13:32:20 Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego z zabudową do odbioru i transportu odpadów komunalnych (śmieciarka dwukomorowa) - ZP/ZUK/05/2020 Administrator ZUK Kurów Uaktualnienie
2021-01-08 19:56:19 Zarządzenia Prezesa ZUK Administrator ZUK Kurów Uaktualnienie
2021-01-08 19:52:22 ZUK Sp. z o.o. w Kurowie poszukuje pracownika - Kierownik oczyszczalni ścieków Administrator ZUK Kurów Utworzenie
2021-01-07 15:53:07 Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego z zabudową do odbioru i transportu odpadów komunalnych (śmieciarka dwukomorowa) - ZP/ZUK/05/2020 Administrator ZUK Kurów Uaktualnienie
2021-01-07 15:52:59 Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego z zabudową do odbioru i transportu odpadów komunalnych (śmieciarka dwukomorowa) - ZP/ZUK/05/2020 Administrator ZUK Kurów Uaktualnienie
2020-12-30 14:55:09 Sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości 60 m3 do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kurowie Administrator ZUK Kurów Uaktualnienie
2020-12-30 14:48:49 Zarządzenia Prezesa ZUK Administrator ZUK Kurów Uaktualnienie
2020-12-28 14:22:13 Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego z zabudową do odbioru i transportu odpadów komunalnych (śmieciarka dwukomorowa) - ZP/ZUK/05/2020 Administrator ZUK Kurów Uaktualnienie
2020-12-21 18:08:10 Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego z zabudową do odbioru i transportu odpadów komunalnych (śmieciarka dwukomorowa) - ZP/ZUK/05/2020 Administrator ZUK Kurów Uaktualnienie
2020-12-17 20:59:11 Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego z zabudową do odbioru i transportu odpadów komunalnych (śmieciarka dwukomorowa) - ZP/ZUK/05/2020 Administrator ZUK Kurów Utworzenie
2020-12-17 13:28:36 Sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości 60 m3 do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kurowie Administrator ZUK Kurów Uaktualnienie