Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2020-09-10 19:28:12 Zarządzenia Prezesa ZUK Administrator ZUK Kurów Uaktualnienie
2020-09-10 19:25:58 ZUK Sp. z o.o. w Kurowie poszukuje pracownika - INKASENT do odczytu wodomierzy Administrator ZUK Kurów Uaktualnienie
2020-09-10 19:24:14 ZUK Sp. z o.o. w Kurowie poszukuje pracownika - INKASENT do odczytu wodomierzy Administrator ZUK Kurów Utworzenie
2020-07-07 15:08:19 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym przez Zamawiającego samochodu ciężarowego z zabudową do odbioru i transportu odpadów komunalnych (śmieciarka dwukomorowa) Administrator ZUK Kurów Uaktualnienie
2020-07-07 15:08:06 Dostawa używanej koparki kołowej (ZP/ZUK/01/2017) Administrator ZUK Kurów Utworzenie
2020-07-07 15:07:48 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym przez Zamawiającego samochodu ciężarowego z zabudową do odbioru i transportu odpadów komunalnych (śmieciarka dwukomorowa) Administrator ZUK Kurów Uaktualnienie
2020-06-30 14:39:49 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym przez Zamawiającego samochodu ciężarowego z zabudową do odbioru i transportu odpadów komunalnych (śmieciarka dwukomorowa) Administrator ZUK Kurów Uaktualnienie
2020-06-24 14:36:10 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym przez Zamawiającego samochodu ciężarowego z zabudową do odbioru i transportu odpadów komunalnych (śmieciarka dwukomorowa) Administrator ZUK Kurów Uaktualnienie
2020-06-23 15:11:28 ZUK Sp. z o.o. w Kurowie poszukuje pracownika - INKASENT do odczytu wodomierzy Administrator ZUK Kurów Uaktualnienie
2020-06-19 19:18:30 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym przez Zamawiającego samochodu ciężarowego z zabudową do odbioru i transportu odpadów komunalnych (śmieciarka dwukomorowa) Administrator ZUK Kurów Uaktualnienie
2020-06-19 19:18:11 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym przez Zamawiającego samochodu ciężarowego z zabudową do odbioru i transportu odpadów komunalnych (śmieciarka dwukomorowa) Administrator ZUK Kurów Uaktualnienie
2020-06-19 19:16:09 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym przez Zamawiającego samochodu ciężarowego z zabudową do odbioru i transportu odpadów komunalnych (śmieciarka dwukomorowa) Administrator ZUK Kurów Utworzenie
2020-06-09 15:43:40 ZUK Sp. z o.o. w Kurowie poszukuje pracownika - INKASENT do odczytu wodomierzy Administrator ZUK Kurów Uaktualnienie
2020-05-28 12:18:46 ZUK Sp. z o.o. w Kurowie poszukuje pracownika - INKASENT do odczytu wodomierzy Administrator ZUK Kurów Uaktualnienie
2020-05-28 12:17:46 ZUK Sp. z o.o. w Kurowie poszukuje pracownika - INKASENT do odczytu wodomierzy Administrator ZUK Kurów Utworzenie
2020-05-28 12:09:22 Zarządzenia Prezesa ZUK Administrator ZUK Kurów Uaktualnienie
2020-03-17 08:59:12 Inspektor Ochrony Danych Administrator ZUK Kurów Uaktualnienie
2020-02-20 12:55:23 Zarządzenia Prezesa ZUK Administrator ZUK Kurów Utworzenie
2020-01-17 15:00:24 Sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości do 60 m3 do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kurowie Administrator ZUK Kurów Uaktualnienie
2020-01-02 15:13:45 ZUK Sp. z o.o. w Kurowie poszukuje pracownika na stanowisko Konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej Administrator ZUK Kurów Uaktualnienie