Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator ZUK Kurów
Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-13 08:26:29
Opublikował: Administrator ZUK Kurów
Data publikacji: 2018-02-07 19:01:02
Odsłon: 0
Dziennik zmian

Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch mikro instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej mocy 69,7k w ramach projektu pn.: "Energia odnawialna dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o w Kurowie" (ZP/ZUK/05/2018)

Logotypy: Fundusze Europejskie (PR), Rzeczpospolita Polska, Lubelskie Smakuj życie, Unia Europejska (EFRR)

Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch mikro instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej mocy 69,7k w ramach projektu pn.: "Energia odnawialna dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o w Kurowie".

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Numer ogłoszenia: 586573-N-2018.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator ZUK Kurów
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-08 19:54:48
Opublikował: Administrator ZUK Kurów
Data publikacji: 2018-07-10 14:41:37
Odsłon: 846
Dziennik zmian

Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch mikro instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej mocy 69,7kW w ramach projektu pn.: "Energia odnawialna dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kurowie"

Logotypy: Fundusze Europejskie (PR), Rzeczpospolita Polska, Lubelskie Smakuj życie, Unia Europejska (EFRR)

Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch mikro instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej mocy 69,7kW w ramach projektu pn.: "Energia odnawialna dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kurowie".

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Numer ogłoszenia: 577329-N-2018.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator ZUK Kurów
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-06 13:21:37
Opublikował: Administrator ZUK Kurów
Data publikacji: 2018-06-21 18:04:55
Odsłon: 516
Dziennik zmian

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 9 000 000,00 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Kompleksowy system wodno-ściekowy Gminy Kurów – etap II"

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 9 000 000,00 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Kompleksowy system wodno-ściekowy Gminy Kurów – etap II".

Numer referencyjny: ZP/ZUK/03/2018

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator ZUK Kurów
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-30 13:31:52
Opublikował: Administrator ZUK Kurów
Data publikacji: 2018-05-02 16:31:52
Odsłon: 739
Dziennik zmian

Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. "Kompleksowy system wodno-ściekowy gminy Kurów – Etap II"

Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. "Kompleksowy system wodno-ściekowy gminy Kurów – Etap II"

Zadanie jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Numer ogłoszenia: 515355-N-2018.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.02.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator ZUK Kurów
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-07 19:33:49
Opublikował: Administrator ZUK Kurów
Data publikacji: 2018-02-07 18:58:37
Odsłon: 947
Dziennik zmian

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do ZUK Sp. z o.o. w Kurowie (ZP/ZUK/01/2018)

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do ZUK Sp. z o.o. w Kurowie.

Numer ogłoszenia: 513624-N-2018.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.02.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator ZUK Kurów
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-28 21:31:18
Opublikował: Administrator ZUK Kurów
Data publikacji: 2018-02-02 20:38:08
Odsłon: 685
Dziennik zmian