Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator ZUK Kurów
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-07 15:08:06
Opublikował: Administrator ZUK Kurów
Data publikacji: 2020-07-07 15:08:06
Odsłon: 0
Dziennik zmian

Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego z zabudową do odbioru i transportu odpadów komunalnych (śmieciarka dwukomorowa) - ZP/ZUK/05/2020

Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego z zabudową do odbioru i transportu odpadów komunalnych (śmieciarka dwukomorowa).

Znak postępowania: ZP/ZUK/05/2020.

Numer ogłoszenia: 768362-N-2020.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy (Nr 510407878-N-2021)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator ZUK Kurów
Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-25 13:32:20
Opublikował: Administrator ZUK Kurów
Data publikacji: 2020-12-17 20:59:11
Odsłon: 168
Dziennik zmian

Sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości 60 m3 do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kurowie

Sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości 60 m3 do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kurowie.

Znak postępowania: ZP/ZUK/04/2020.

Numer ogłoszenia: 760963-N-2020.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy (Nr 510561475-N-2020)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator ZUK Kurów
Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-30 14:55:09
Opublikował: Administrator ZUK Kurów
Data publikacji: 2020-12-02 14:37:41
Odsłon: 146
Dziennik zmian

Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego z zabudową do odbioru i transportu odpadów komunalnych (śmieciarka dwukomorowa)

Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego z zabudową do odbioru i transportu odpadów komunalnych (śmieciarka dwukomorowa).

Znak postępowania: ZP/ZUK/03/2020.

Numer ogłoszenia: 759493-N-2020.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (Nr 510545897-N-2020)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator ZUK Kurów
Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-16 14:29:14
Opublikował: Administrator ZUK Kurów
Data publikacji: 2020-11-30 18:32:55
Odsłon: 204
Dziennik zmian

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym przez Zamawiającego samochodu ciężarowego z zabudową do odbioru i transportu odpadów komunalnych (śmieciarka dwukomorowa)

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym przez Zamawiającego samochodu ciężarowego z zabudową do odbioru i transportu odpadów komunalnych (śmieciarka dwukomorowa).

Znak postępowania: ZP/ZUK/02/2020.

Numer ogłoszenia: 552654-N-2020.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (Nr 510121226-N-2020)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator ZUK Kurów
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-07 15:08:19
Opublikował: Administrator ZUK Kurów
Data publikacji: 2020-06-19 19:16:09
Odsłon: 375
Dziennik zmian